Rodenkyrkan

Öppet fik

Öppet fik för nya och gamla i Norrtälje. Lars Thillman m.fl. inbjuder.   Pga Covid-19 är vi begränsade till max 8 besökare på våra samlingar. Det innebär att man behöver föranmäla sig via mail eller telefon till Lars Thillman, 070-643 04 95

Rodenkyrkan

Gudstjänst

”Bönen”  Lotta Thordsson, predikan Bertil Karlhager, musik Pga Covid-19 är vi begränsade till max 8 besökare på våra gudstjänser. Det innebär att man behöver föranmäla sig på listan som finns på kyrktorget i Rodenkyrkan eller via mail.

Rodenkyrkan

Öppen kyrka

Pastorsexpedition samt kyrkan är öppen för ljuständning och egna böner.

Rodenkyrkan

Sjung tillsammans

Sjung tillsammans med Eva Lindh Hållèn   Pga Covid-19 är vi begränsade till max 8 besökare på våra samlingar. Det innebär att man behöver föranmäla sig på listan som finns på kyrktorget i Rodenkyrkan eller via mail.

Rodenkyrkan

Onsdagsutbildning – Integration

Temat: ”Universitetstudentslivet för en ny svensk” Med Farah Al-Saqa   Pga Covid-19 är vi begränsade till max 8 besökare på våra samlingar. Det innebär att man behöver föranmäla sig på listan som finns på kyrktorget i Rodenkyrkan eller via mail.

Rodenkyrkan

Öppen kyrka

Pastorsexpedition samt kyrkan är öppen för ljuständning och egna böner.

Rodenkyrkan

INSTÄLLD – Onsdagsutbildning – Integration

Temat: ”Universitetstudentslivet för en ny svensk” Med Farah Al-Saqa   Pga Covid-19 är vi begränsade till max 8 besökare på våra samlingar. Det innebär att man behöver föranmäla sig på listan som finns på kyrktorget i Rodenkyrkan eller via mail.

Rodenkyrkan

Öppen kyrka

Pastorsexpedition samt kyrkan är öppen för ljuständning och egna böner.

Rodenkyrkan

Gudstjänst

”Hjälparen kommer” Ingvar Andersson, predikan Helena Pennström & Pär Thorell, sång & musik   Pga Covid-19 är vi begränsade i antal besökare på våra gudstjänser. Det innebär att man behöver föranmäla sig på listan som finns på kyrktorget i Rodenkyrkan eller via mail.