Rodenkyrkan

Gudstjänst

”Rik inför Gud” Magda Hane, predikan Leif Gullbo, sång Bertil Karlhager, musik