Dop & barnvälsignelse

Dop & Barnvälsignelse

Inom Equmeniakyrkan kan man döpas som barn eller som vuxen.

Dopet är Guds gåva till oss, ett tecken för nytt liv i Jesus Kristus och för gemenskapen med Kristus. Dopet är också ett centralt steg för vägen in i församlingsgemenskapen och livet i Kristus. I dopet dör och uppstår den döpte med Kristus. Dopet sker med vatten och kan ske vid olika tidpunkter i livet.

Tro, dop och medlemskap i församlingen hör samman. Att leva i sitt dop är en resa som handlar om att växa i tro och i efterföljelse.

En del föräldrar vill att dopet ska vara barnets eget medvetna val senare i livet. Då kan de bära fram sitt barn till en välsignelseakt där de tackar Gud för barnet och ber om Guds välsignelse över det nya liv som börjat.