Bli medlem

Vill du bli medlem i Rodenkyrkan?

Här i Rodenkyrkan är alla välkomna.

Att bli medlem är ett sätt att visa tillhörighet, att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren, att söka och möta Gud tillsammans med andra.

Rodenkyrkan är en del av den världsvida kroppen som är Jesus Kristus, där Kristus själv är huvudet.
Vi är inte perfekta, men vi har Jesus som förebild och frälsare.

Nu är vi glada att få välkomna dig som medlem i detta andliga hem.

Ta kontakt med vår föreståndare:  susanne.aberg@rodenkyrkan.se