SINNESROGUDSTJÄNST

Sinnesrogudstjänst

Den tredje tisdagen i månaden är det Sinnesrogudstjänst i Rodenkyrkan kl 19.00.

Varmt Välkomna!