SINNESROGUDSTJÄNST

Sinnesrogudstjänst

Den tredje tisdagen i månaden är det Sinnesrogudstjänst i Rodenkyrkan
kl 19.00, fika från kl 18.00.

Varmt Välkomna!