Bli medlem i Equmenia Rodenkyrkan Norrtälje

Du som medlem är viktig i Equmenia! Det är medlemmar som gör att vi kan ha en bra och levande verksamhet! Många medlemmar gör att vi får mer resurser för vårt barn- och ungdomsarbete.

Bli medlem i Equmenia Rodenkyrkan Norrtälje genom att betala medlemsavgiften 100kr/termin via swishnr 123 137 14 00 eller bg. 5614-0593. Märk betalningen med namn som medlemsavgiften gäller.

Maila sedan Namn, Födelsedatum, Adress, Mobil och E-post till equmenia@rodenkyrkan.se