Gudstjänst

COVID_19

Den 7 mars kommer vi ha en nystart för våra söndagsgudstjänster på plats i Rodenkyrkan. (max 8 deltagare) Man behöver föranmäla sig på listan som finns på kyrktorget i Rodenkyrkan eller via mail.

Varje söndag firas det gudstjänst i Rodenkyrkan kl 11.00. I gudstjänsten är mötet med Gud och varandra i fokus. Gudstjänsterna består av sång, musik, bön, förbön med ljuständning och predikan.
Första söndagen i månaden firar vi nattvard tillsammans. Alla som vill är välkomna att ta emot nattvarden.

Alla är varmt välkomna till våra gudstjänster!