Församlingsbrev

”Gläd er alltid i Herren.
Än en gång vill jag säga: gläd er”
(Fil 4:4)

Kära församling och vänner!

Vi har haft en intressant tid tillsammans från hösten 2021 till idag
i vårt församlingsliv i Rodenkyrkan Norrtälje.

Ett stort tack till alla grupper som har anordnat våra gudstjänster
och de olika möten som vi har haft.

För min del, som församlingspastor och föreståndare, vill jag säga till dig som läser detta brev, att du är viktig, som du är, för Gud och för oss;
och du är inte ensam eftersom du tillhör oss i Rodenkyrkan.

Församlingen är det ”du och jag” som blev ”vi”. När vi hälsar en ny medlem välkommen säger vi: ”Att bli medlem är ett sätt att visa tillhörighet, att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren, att söka och möta Gud tillsammans med andra” och det är en bra påminnelse för alla oss.

Två korta rekommendationer som vill jag lämna till dig:

  1. Söndagsgudstjänsterna är centrum för vår trosresa, där din närvaro är jätteviktig för din skull och för vårt församlingslivs skull.
  2. Dina gåvor är viktiga för att kunna fortsätta med vår verksamhet och församlingsutveckling.

Nu slutar jag med Paulus ord:                

”Gläd er alltid i Herren.
Än en gång vill jag säga: gläd er”
(Fil 4:4)

Vi ber att vi alla ska få vara glada i vår trosresa och i vår församling
här i Rodenkyrkan Norrtälje.

Önskar er alla en riktigt Glad sommar!

En viktig information ang. församlingsbladet:

Vi kommer att ge ut församlingsblad och program fyra gånger per år:
Januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december.

Två månader innan varje församlingsblad kommer vi
i planeringsgruppen att samla in planeringen från varje grupp.

Det är viktig att alla gör en bra planering och lämna den till mig i god tid.

Tacksam för hjälpen!

Guds frid/ 

George Youssef

Pastor och församlingsföreståndare