Församlingsbrev

Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår
förkunnelse tom, och tom är också er tro”
(1 kor 15:14)

Kära församling!

Vi är nära påsk som är centrum för vår tro.

Påskdagen, uppståndelsedagen, är kärnan i vår kristna tro.

Nu vill jag dela lite om min bakgrund. Jag föddes i Egypten,
i ett land rikt på kulturer och samexistens.

Det arabiska språket blev landets officiella språk efter den
arabiska erövringen för nästan 1400 år sedan.

Få talar idag vårt originalspråk, koptiska, i stället har det blivit
bara i den kristna liturgin.

Det är en felaktig tanke i västvärlden att det arabiska språket
är muslimernas språk! ”Alla araber är inte muslimer inte ens
alla muslimer är araber”. Och det är under de senaste 20 åren
som ordet ’Allah’ har varit känt i västvärlden som
”Guds namn” för muslimer.

En person frågade mig: Du är kristen, varför använder du
ordet ’Allah’ när du talar eller skriver på arabiska?
Jag svarade: Jag skriver aldrig ordet ’Allah’ i det svenska
språket men när jag skriver på arabiska eftersom vi kristna
från Mellanöstern använder detta ord, inte som Guds namn
utan som en översättning av ordet ’Thos’ (Θεός) i Grekiska.

Vi gör samma sak med ordet ’Gud’ på svenska som är
en översättning från originaltexten till evangelierna som är
skrivna på grekiska.

Kristen historia i Mellanöstern berättar att kristna ville
använda ordet ’Allah’ (som översättningen) för att
evangelisera och låta muslimer veta att ”Gud är kärlek”
(Allah mahaba الله محبة ).

Med andra ord: det spelar ingen roll om vi använder samma
ord för Gud eller inte. Det viktiga är definitionen av Gud själv,
som gav oss sin ende Son för vår frälsning, hans inkarnerade
Ord som blev människan, föddes av en kvinna och korsfästes
och dog och på tredje dagen uppstod han från de döda och
gav oss liv. För Gud är nära och Han är kärlek.

”Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse
tom, och tom är också er tro” (1 kor 15:14). Det är vår tro på den
sanne Gud som vi tillber. Tack.

Obs: Jag är på semester vecka 18 samt vecka 30 och 31 och är på
Kyrkokonferensen 12–14 augusti i Vårgårda. Under de här tiderna ber jag er,
vid behov, att kontakta Magda Hane eller Lotta Thordsson. Tack.

Guds frid/ 

George Youssef

Pastor och församlingsföreståndare