Brev från Internationella Enheten i Rodenkyrkan

Katastrofstöd till Coronadrabbade i Indien

I tider av kris är risken stor att vi sluter sig om vårt eget och minskar vårt engagemang för människor i andra delar av världen. Coronapandemin bör dock ha lärt oss att vi alla, oavsett var vi lever i världen, är utsatta för gemensamma hot och måste samarbeta och hjälpas åt om hoten ska kunna övervinnas.

Indien är troligen det land som har drabbats hårdast av pandemin. Den påverkar hela samhället. Det är en humanitär katastrof – i mitten av maj talade man om över en miljon bekräftade dödsfall med Covid-19 och ca 300 000 nya fall dagligen.

Equmeniakyrkan har två samarbetskyrkor i Indien:
• Hindustani Covenant Church (HCC) i sydvästra Indien
• Methodist Church of India i nordöstra delen av landet.

Delstaten Maharashtra där HCC har sitt centrum är den region i landet som har drabbats hårdast av pandemin. HCCs missionsföreståndare Steven David har gett hjärtskärande beskrivningar av människors utsatthet. Flera av kyrkans ledare och pastorer och medlemmar har avlidit i Covid 19. Och när pastorerna dör finns ingen pension för de kvarlevande i familjen – en stor utmaning för kyrkan. Nannaj Health Center har byggts om till att bli ett vårdcenter för Covid 19-patienter. HCC distribuerar mat till de fattigaste, organiserar vård och informerar om hur man undviker smittan.

Metodistkyrkan som arbetar bland Santalafolket utmed gränsen till Bangladesh rapporterar också om medarbetare som drabbats och att många har dött i byarna – men nästan inga prover tas så ingen vet hur många. Shifa delar ut mat och hygienpaket till utsatta människor, mest till migranter från fattiga provinser som är särskilt hårt drabbade.

200 000 kr har sänts som extra stöd till kyrkorna i Indien ur Equmeniakyrkans katastroffond men mycket mer behövs.

I detta katastrofläge utmanas vår solidaritet med några av de allra mest utsatta. Rodenkyrkans internationella grupp vädjar därför om förböner för våra systerkyrkor i Indien men också om gåvor till katastroffonden som kan kanalisera medlen dit de behövs bäst.

Skicka din gåva till bankgiro 900-3286 eller Swisha till 900 32 86. Märk gåvan med ”katastroffonden”. En kollekt till katastroffonden kommer också att tas upp i gudstjänsten söndagen den 4 juli.

Internationella gruppen gm Thord-Ove Thordson