Församlingsbrev

Observera

Denna text publicerades första gången den 30 augusti 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Kära församling!

Efter en god och trevlig sommar vill jag berätta lite om vad som hände under sommaren samt framtiden för vårt församlingsliv i Rodenkyrkan och jag ska lämna ett ord från Bibeln.

Under sommaren firade vi söndagsgudstjänster utomhus och det var mellan 25 och 37 deltagare. Tack till alla inblandade och till de som förberedde utomhusrummet och ljudteknikerna.
Församlingen är alla vi som har olika gåvor att använda i Kristi kropp, kyrkan.

Under sommaren samlade vi en kollekt för St. John skolan (GULBARGA – Indien) efter att vi hade en nödsituation pga. Corona.
Ett stort och varmt tack till er alla som är generösa med gåvorna till GULBARGA.

Från mitten av juli till sista augusti hade vi ”Tisdagsträff” utomhus med en kort andakt och gemenskap.

Nu är hösten och pandemin är inte över än. Vi har lärt oss att överleva i denna situation och följa de rekommendationerna från folkhälsomyndighet.
Tillsammans med styrelsen har vi beslutat att vi under hösten ska få en ny start för alla våra gudstjänster och verksamheter inomhus utan språkkafé.
Kolla gärna på vårt höstprogram.

Nu vill jag dela ett ord från Markusevangeliet (16:15b)

”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Evangelist St. Markus var en lärjunge till aposteln Paulus och senare av Petrus. Enligt den kristna traditionen anses han vara författaren till evangeliet enligt Markus.
Markus lämnade Israel att tillkännage den Goda Nyheten i Alexandria – Egypten (min hemstad) under andra hälften av det första århundradet e.Kr.

Han var ensam, fattig och har inget annat än den Goda Nyheten.
Han undervisade och evangeliserade det egyptiska folket tills de blev alla kristna innan den arabiska erövringen kom till Egypten 600 år senare och de tvingade det egyptiska folket till det arabiska språket och gjorde valet mellan tre alternativ: konvertera till islam, stanna kvar på den kristna tron ​​men de måste betala enorma skatter eller ändå dödas de.

Ja, det är sant att många dödas för att inte överge den kristna tron, andra betalade skatt i många år (tror att de var mina släktingar) och andra som var fattiga och de tvingades konverterade till islam!

Idag är St. Markuskyrkan – Den koptiskakyrkan eller kan man kalls den Egyptiskakyrkan – fortfarande kvar och stark och har gett många martyrer i 14 århundraden. Idag är det den gamla och största kristnaförsamlingen i Mellanöstern.

Trons liv har inte varit lätt hittills i så många delar av världen.

Jag vill säga detta för att uppmuntra oss för vår framtid och vårt förtroende för att det vi gör idag i vår församling, gjorde Markus redan på sin tid: undervisning och evangelisera Guds ord.

Jag vill be er att alltid be för vårt församlings bästa, för våra projekt, tankar och idéer. Må Herren välsigna alla oss i Rodenkyrkan i Jesu Namn. Amen.

Guds frid/      
George Youssef

Pastor och församlingsföreståndare