Församlingsbrev

Hälsning från George Youssef

pastor och församlingsföreståndare

 

”Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken”. (1kor 13:13)

 

Kära församling och vänner!

Jag vill berätta lite om vår församling och kyrka. Sedan mitten av mars bestämt vi oss för att ställa in alla våra verksamheter och gudstjänster p.g.a. Cronapandemin.

Det är en ny situation som vi behöver lita på Gud för att visa oss nya vägar och nya tankar för vårt församlingsliv.

Styrelsen tog ansvar tillsammans med mig för att diskutera och planera församlingsliv månadsvis.

 

Prioriterade punkter:

 1. Att fortsätta hålla kontakter med varandra. Där har diakonigruppen tillsammans med några andra ringt till våra medlemmar som tillhör riskgruppen.
 2. Kyrkan ska i kristiden hålla öppet. Vi har planerat att kyrkans öppettider är (tis.-tors. från kl10-12) så att alla kan ha möjlighet att hälsa på och tända ett ljus i kyrkan. Det har alltid varit någon som har kommit förbi kyrkan under våra öppettider. Detta har jag och vår musiker Henrik märkt när vi arbetar i kyrkan med andakter på vardagarna som vi livesändning på vår Facebooksida (tre andakter i veckan).
 3. Söndagsgudstjänster är kärnan i vårt församlingsliv. Då har vi arbetat och förberett den på olika sätt. Vi spelade in söndagsgudstjänster och sänder den live på vår Facebooksida samt på kyrkans hemsida.
  Vi har fått positiv återkoppling av ett flertal som tittar på våra andakter och gudstjänster. Det har varit från 220 upp till 850 personer som tittar på den.

Bakom de gudstjänsterna och andakterna ligger det ett stort arbeta vilka alla deltagare lägger mycket tid och kraft på.

Jag började detta brev med en vers från 1 Korintierbrevet 13:13 och vill sammankoppla det med texten ovan.

Paulus säger att tro och hopp är viktiga i vårt liv men kärleken är den största av dem!

Har du tänkt varför?

När krisen började har jag fått lära känna fler personer som medverkade i våra gudstjänster.
Alla har varit generösa med att ställa upp för hjälp och ge av sin tid.
Med andra ord de är generösa med kärleken
.

Tro och hopp har en starttid och en slut tid när vårt liv tar slut här i världen.
Men kärleken är oändlig, den har ingen början eller slut för det kommer från Guds natur, och Gud är kärlek.
Gud är oändlig, har ingen början eller slut och kärleken kommer exakt från denna gudomliga natur. Därför säger Paulus att större än tro och hopp är kärleken.

Jag är optimistisk när det gäller vår församlings framtid. Jag och styrelsen jobbar med ett utvecklingsprojektförslag som sträcker sig mellan 2021–2026. Jag kommer att hålla er uppdaterade om vad vi kommer att ta för steg.

Låt oss tillsammans bygga vår församling och be för detta.

Bön:

Gud, du som genom Jesus Kristus befriar oss
och kallar oss att tjäna dig,
Vi tackar för att du har gett oss olika gåvor och uppgifter i din församling.

Lär oss att se på varandra som medarbetare i ditt rike
tjänst och som delar i Kristi kropp.

Led själv ditt folk genom goda och svåra tider
till dess vi når fram till enhet,
friden och livet i ditt rike.

Det ber vi genom Jesus Kristus, vår Frälsare, Amen.

Pålysningar

 • Följ gärna folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Kyrkans öppettider är Tisdag – Torsdag kl10.00 – 12.00 till och med 30 juni. Och på tisdagar kl10.00-12.00 från 21/7 till och med 1/9.
 • Kyrkans ny start under coronapandemin (andakter, söndagsgudstjänster och församlingsträff) – Kolla på programmet.
 • Magda Hane, vår diakon och vice församlingsföreståndare, är på mobil efter kl 17.00 från 15 juni till och med 15 juli.
 • Tystnadsplikt [1]
  Pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan har tystnadsplikt i samband med ordination.
  George Youssef, pastor är i kyrkans öppettider och på telefon.
  Magda Hane, diakon finns på telefon efter kl17.00
 • Följ gärna våra information på www.facebook.com/rodenkyrkan samt på www.rodenkyrkan.se

 

Jag önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

Guds frid/ 

George Youssef

Pastor och församlingsföreståndare

 

[1] https://equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/for-anstallda/tystnadsplikt/