Vänner i Rodenkyrkan – låt oss hjälpas åt!

Observera

Denna text publicerades första gången den 10 juni 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Rodenkyrkans Internationella kommitté

Vänner i Rodenkyrkan – låt oss hjälpas åt!

Coronapandemin drabbar oss hårt och vi förenas i oro och smärta med människor i hela världen. Sjukdom, isolering, död och sorg är just nu en gemensam mänsklig erfarenhet. Pandemin väcker också det bästa i oss – vi hjälps åt att få vardagen att fungera, ringer varandra, handlar mat och annat praktiskt. Ute i världen får pandemin än mer långtgående konsekvenser – men också där kan vi göra en konkret insats. Vi som församling har ett uppdrag att visa global solidaritet, även nu när vi inte ses i kyrkan.
Styrelsen och Internationella rådet i vår församling har fått ett brev daterat 30 maj 2020, från rektor Sujatha Mulla på St John School i Gulbarga, Indien. Vi är ju sedan många år bekanta med verksamheten där genom Britta Algulin och rektor Sujatha har besökt vår församling flera gånger under de senaste 16 åren. Vår församling har sedan 2018 ett 3-årigt engagemang i skolans musikundervisning och vår årliga gåva på 13.000 kr möjliggör för tio musikintresserade elever att få musiklektioner, som de annars inte skulle haft råd med.

Coronapandemin drabbar de fattigaste hårdast

I brevet som vi fått berättar rektor om Coronavirusets svåra effekter för ungefär 200 av skolans 450 elever. Den totala lockdown som Indien genomgått sedan den 25 mars på grund av pandemin, har drabbat de för-äldrar som har osäkra anställningar, till exempel i servicesektorn, särskilt hårt. Många av dem har blivit av med jobben som t ex hembiträde, rikshawförare och torghandlare, eftersom samhället har varit helt ned-stängt. Utan socialt skyddsnät har en arbetslös förälder svårt att sätta mat på bordet. Att ha råd med skol-material eller läsårsavgift blir omöjligt för många. När barn på detta sätt glider ur skolan riskerar det att ge livslånga konsekvenser, med sämre förutsättningar till arbete och försörjning som vuxna. Att skaffa högre utbildning blir en omöjlighet.
Rektor Sujatha skriver i sitt brev: ”Efter en katastrof som en tsunami eller en jordbävning är den långsiktiga påverkan större än katastrofens omedelbara effekt, den fysiska förstörelsen är lättare att reparera än att kontrollera och hantera de efterverkningar som kommer under en längre tid efter katastrofen. Den uppgift vi nu har på St John School, att hantera pandemins efterverkningar, är en stor utmaning och vi behöver er hjälp. Därför ber jag nu ödmjukt Rodenkyrkan att samarbeta med oss när vi engagerar oss i drabbade elever och deras familjer.”

Skolan mobiliserar

Rektor Mrs Mulla planerar nu en krisinsats för de 200 eleverna, för att brygga över tills samhället fungerar igen och föräldrarna återfår betalningsförmåga. Vi kan nu vara med och stödja de elever och föräldrar som drabbats. Det indiska samhället öppnar gradvis upp nu i juni och människor börjar kunna gå ut. Även om det gör det lättare att skaffa jobb, så är risken stor att smittspridningen ökar i det tättbefolkade landet. Skolan drar igång det nya läsåret i juni-juli, med tuffa förhållningsregler om munskydd, hygien och social distans. I samband med läsårsstarten kommer skolan att erbjuda krishjälp till de 200 familjerna. Här ser du behoven och vad pengarna används till:

250 kr – ett paket med torrvaror (ris, linser, mjöl, salt, kryddor, tvättmedel, tvål, osv) som räcker en månad för en familj. Det behövs 200 paket.

150 kr – lagad mat till 10 elever. Det behövs 100 mål mat i 30 dagar.

65 kr – PPE kit (munskydd, alcogel, handskar, mm) till en elev. Obligatoriskt i alla skolor och St John behöver 450 kit.

1800 kr – skolavgift för en elev, läsåret 2020-21. 200 elever behöver hjälp med detta.

Välkommen med din gåva

Vi i internationella rådet tycker det är självklart att vår församling ska hjälpa till med den snabba krisinsatsen och ser den sista punkten på listan, elevavgifterna, som högst prioriterad. Vi vet att vi i vår församling har ett stort engagemang för internationellt arbete och tror och hoppas att vi skulle kunna samla in 50.000 kr i denna insamling, vilket alltså räcker till 28 elever. Självklart överlåter vi till rektor Sujatha att bestämma hur hon vill använda de insamlade pengarna, så länge de går till Coronakris-insatsen. Britta har varit i kontakt med skolans huvudman, vår systerkyrka Hindustani Covenant Church och dess missionsföreståndare. De ser positivt på St John Schools krisarbete och tackar oss i Norrtälje för att vi vill vara med och möjliggöra den.

Du som vill vara med och bidra kan sätta in pengar på Rodenkyrkans bankgiro 5981–5795
eller Swisha till nummer 123 237 5293. Skriv ”St John Corona” i meddelandefältet.
Vi kommer även att ta upp utgångskollekter till St John school på två gudstjänster (juli och augusti). Ditt bidrag gör verklig skillnad!

Vill du veta mer?

• Läs mer om St John på Facebook: St John School Gulbarga, eller titta in på hemsidan;
https://stjohnschool.business.site/
• Läs mer om HCC, skolans huvudman: https://www.hccindia.org/education.html

Somriga hälsningar och STORT TACK för ditt bidrag!

Rodenkyrkans Internationella kommitté;
Thord-Ove Thordsson, Christer Zettergren, Ann Ejdervik, George Youssef och Britta Algulin

Vänner i Rodenkyrkan – låt oss hjälpas åt!