Gudstjänst – Kristi Himmelsfärdsdag – Herre över allting

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 maj 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

https://www.facebook.com/Rodenkyrkan/videos/693336094576148/

Kristi Himmelsfärdsdags gudstjänst 2020.05.21

Med Rasha Al Saqa Youssef och Henrik Edström.

facebook.com/Rodenkyrkan