Konfirmation

Konfirmation handlar om kristen tro. Under konfirmationstiden får konfirmanden möjlighet att lära sig mer om kristen tro samt fördjupa sin förståelse av vad kristen tro kan innebära konkret i en människas liv.

Konfirmationsundervisningen tar också upp frågor som på olika sätt berör livet. Det kan dels handla om relationer, relationen till mig själv, till kompisar, till en förälder eller till en partner. Det kan även handla existentiella frågor kring livet och döden, miljö och klimatpåverkan med mera.  Under konfirmationstiden får konfirmanden även möjlighet att pröva på olika uttryckssätt för tro till exempel vara delaktig i gudstjänster. Konfirmanden får möjlighet att växa och utvecklas i gemenskap med andra och med Gud.

Konfirmationsundervisningen riktar sig främst till personer i åldern 14-15 år. Vid önskemål kan även konfirmationsundervisning för vuxna erbjudas. I Equmenia och Equmeniakyrkan är det möjligt att konfirmeras oavsett om man är döpt eller inte, bekännande kristen eller inte. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Den bekräftelse som avses inom Equmeniakyrkan är Guds bekräftelse av konfirmanden.

Kom på vårt infomöte onsdagen den 24 maj kl 18.30, så berättar vi mer och pratar ihop oss med varandra!

Frågor?

Aron Hellberg

Barn och ungdomsledare Rodenkyrkan

aron.hellberg@rodenkyrkan.se

070-4973217