Ge en gåva

Det finns flera sätt att ekonomiskt stödja Rodenkyrkan och Equmeniakyrkans arbeten. Enklast gör du det genom att bli månadsgivare eller via kyrkoavgiften.

Vill du ge en gåva nu?

Vi tar tacksamt emot gåvor och kollekt via Rodenkyrkans bankgiro 5981-5795 eller via Rodenkyrkans Swish-nummer 123 237 5293. Ange ändamål i meddelanderutan.

Varmt tack för din gåva!


Equmeniakyrkan tar emot gåvor via sitt 90-konto.

Bankgiro 900-328, Ange ändamål i meddelanderutan.

Swish 900 32 86, Ange ändamål i meddelanderutan.


Equmenia Rodenkyrkan Norrtälje

Vi tar tacksamt emot gåvor och kollekt via Equmenia Rodenkyrkan Norrtäljes bankgiro 5614-0593 eller via Equmenia Rodenkyrkan Norrtäljes Swishnummer 123 137 1400.
Ange ändamål i meddelanderutan.

Varmt tack för din gåva!


Equmenia Riks

Ge din gåva Equmenia Riks, ungdomsarbete via Swishnummer 123 213 48 31 eller bankgiro 293-0543. Ange ändamål i meddelanderutan.