Ge en gåva

Det finns flera sätt att ekonomiskt stödja Rodenkyrkan och Equmeniakyrkans arbeten. Enklast gör du det genom att bli månadsgivare eller via kyrkoavgiften.

Vill du ge en gåva just nu?

Vi tar tacksamt emot gåvor och kollekt via Rodenkyrkans bankgiro 5981-5795
eller via Rodenkyrkans Swish-nummer 123 237 5293.
Ange ändamål i meddelanderutan.

Varmt tack för din gåva!


Equmeniakyrkan tar emot gåvor via sitt plusgiro 90 03 28-6
men du kan också göra det via mobilen.

Swish
Ge din gåva via Swish nummer 900 32 86. Ange ändamål i meddelanderutan.


100 kr till Equmenia Riks, ungdomsarbete
SMS:a GE100 till 72980