Covid 19

Uppdaterad 2021-02-24


Regeringen har fattat beslut med början den 24 november om att huvudregel är att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Undantag från förbudet är begravning där max antal deltagare är 20.

Equmeniakyrkans nationella krisgrupp rekommenderar

 • Att tills vidare inte samlas till fysiska möten utan ställa om till digitala samlingar eller flytta fram dem.
 • Om möjligt fortsätta att samla barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Dessa samlingar kan även ske inomhus om det sker på ett smittsäkert sätt.
 • För information kring samlingar och aktiviteter för unga födda 2001 och tidigare – se Equmenias information.
 • Om gudstjänst kan firas smittsäkert är det med max 8 deltagare. Denna begränsning innefattar inte pastor, mötesledare, musiker eller kör.
 • Begravningar med sammanhängande minnesstunder rekommenderas till maximalt 20 deltagare exklusive officiant med så få medverkande som möjligt. (Observera att Länsstyrelsen kan sätta annat maxtal än 20 för minnesstund. Läs mer på denna länk.)
 • Arbeta kreativt med församlingsomsorgen och gemenskapen.
 • Fortsätt arbeta med diakonal verksamhet för människor i utsatthet.

Vi uppmanar församlingarna att också noga läsa och följa de nya allmänna råden och hålla sig uppdaterade. Var uppmärksam på att det kan förekomma regionala skillnader i råd och rekommendationer.


Rodenkyrkan

 • Den 7 mars kommer vi ha en nystart för våra söndagsgudstjänster på plats i Rodenkyrkan. (max 8 deltagare) Man behöver föranmäla sig på listan som finns på kyrktorget i Rodenkyrkan eller via mail.
 • Den 10 mars startar vi utbildningsträffar för barn- och ungdomsverksamhet samt Integrationsverksamhet i smågrupper (max 8 deltagare). Träffarna kommer vara på onsdagar, samman tema på två olika tider: kl.10 samt kl.19. Man behöver föranmäla sig på listan som finns på kyrktorget i Rodenkyrkan eller via mail.
 • Stavgång måndagar kl.09.30.
 • Tisdagsträff kl.10 med Andakt & gemenskap. (max 8 deltagare.)
 • Öppen kyrka tis.-tors. kl.10-12 (Pastorsexpedition samt kyrkan är öppen för ljuständning och egna böner)

Målet är att ha gemenskap i vår kyrka under Corona-pandemin.

Som medlem och deltagare har du ett eget ansvar att följa FHM rekommendationer.