Covid 19

Uppdaterad 2020-11-19


Torsdagen den 29 oktober har Folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

I och med detta rekommenderar Equmeniakyrkans nationella krisgrupp att alla församlingar i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län under denna period ställer in planerade gudstjänster och andra samlingar.


Detta beslut gäller till och med 2020-12-13. Beslutet kan förlängas.