Covid 19

Uppdaterad 2021-09-01

Equmeniakyrkans nationella krisgrupp

Equmeniakyrkan och Equmenia följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset.

Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och tillsammans med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund) tolkar vi de rekommendationer som kommer från myndigheten.


Det är från den 1 juli möjligt att fira gudstjänst i kyrkans lokaler med upp till 300 personer.

Från och med den 1 juli kan fler delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.

Det som är viktigt är att sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en (1) meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Läs mer här på dessa länkar: Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler

300 personer kan närvara vid begravningen
Från 1 juli 2021 kan det inomhus vara 300 deltagare sittande på anvisade platser, lokalens storlek är fortsatt avgörande och det är inte tillåtet att ta in fler gäster än vad som lokalen är godkänd för. Även här gäller regeln om en meter avstånd.

På en utomhusbegravning kan man vara 600 deltagande utan anvisade platser.

Minnesstund
Minnesstunder är fortsatt en privat angelägenhet och således max 50 personer, det gäller även i lokaler som används för kommersiellt bruk. Detta gäller i grundtanken även om man har minnesstunden i hemmet eller utomhus. Har man minnesstund på en restaurang, så är det restaurangens regler som gäller och här kan man då vara fler än 50 personer.

8 personer vid varje bord
Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Är man fler än åtta i sällskapet är det fortfarande max 8 vid varje bord och minst 1 m avstånd mellan borden.

Tänk på att fortsätta:

  • Arbeta kreativt med församlingsomsorgen och gemenskapen.
  • Fortsätt arbeta med diakonal verksamhet för människor i utsatthet.


Rodenkyrkan

  • Vi kommer under hösten starta upp mer av våra verksamhet se vår kalender för aktuellt program.