Covid 19

Uppdaterad 2021-04-22

Equmeniakyrkan och Equmenia följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset.

Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och tillsammans med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund) tolkar vi de rekommendationer som kommer från myndigheten.


Regeringen har fattat beslut med början den 24 november om att huvudregel är att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Undantag från förbudet är begravning där max antal deltagare är 20.

Equmeniakyrkans nationella krisgrupp rekommenderar

  • Att tills vidare inte samlas till fysiska möten utan ställa om till digitala samlingar eller flytta fram dem.
  • Om möjligt fortsätta att samla barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Dessa samlingar kan även ske inomhus om det sker på ett smittsäkert sätt.
  • För information kring samlingar och aktiviteter för unga födda 2001 och tidigare – se Equmenias information.
  • Om gudstjänst kan firas smittsäkert är det med max 8 deltagare. Denna begränsning innefattar inte pastor, mötesledare, musiker eller kör.
  • Begravningar med sammanhängande minnesstunder rekommenderas till maximalt 20 deltagare exklusive officiant med så få medverkande som möjligt. (Observera att Länsstyrelsen kan sätta annat maxtal än 20 för minnesstund. Läs mer på denna länk.)
  • Arbeta kreativt med församlingsomsorgen och gemenskapen.
  • Fortsätt arbeta med diakonal verksamhet för människor i utsatthet.

Vi uppmanar församlingarna att också noga läsa och följa de nya allmänna råden och hålla sig uppdaterade. Var uppmärksam på att det kan förekomma regionala skillnader i råd och rekommendationer.


Rodenkyrkan

  • Vår verksamhet har startats upp igen efter en tids nedstängning. Men pga Covid-19 är vi begränsade till max 8 besökare på våra gudstjänser och samlingar. Det innebär att man behöver föranmäla sig på listan som finns på kyrktorget i Rodenkyrkan eller via mail.
  • Pastorsexpedition samt kyrkan är öppen för ljuständning och egna böner tisdagar-torsdagar kl.10-12

Målet är att ha gemenskap i vår kyrka under Corona-pandemin under ansvarsfulla former.