BARN OCH UNGA

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.

Här i Norrtälje består historiskt sett vår verksamhet främst av scout, tonår, söndagsskola och konfirmation. För tillfället består vår verksamhet endast utav söndagsskola, all annan verksamhet är vilande i Rodenkyrkan.

Kontakt

equmenia@rodenkyrkan.se

Rodenkyrkan, 0176-10523

Följ oss på Facebook

Var med och stöd barn och ungdomsarbetet i Rodenkyrkan.

Bankgiro: 5614-0593

Swish: 123 137 1400