Församlingsbrev

Kära församling!

Julen är en högtid fylld av glädje, värme och kärlek då familjer och vänner träffas i gemenskap. 

I denna juletid vill jag dela några tankar om det.

När ett barn föds, föds också ett nytt liv och det är en nåd från Gud till föräldrarna och hela familjen.

Modern upplever smärta under förlossningen men efteråt känner hon glädje över den nyfödde som har kommit till livet och till världen. Här kommer ”glädjen över ett nytt liv”.

På julen firar vi Jesu födelse, Guds ord som blev kött,
och vi har glädjen av livets Herre som blev människa.
Han är Immanuel som betyder Gud med oss.

Jesu födelse var inte lätt. Det var vinter och kallt för en hemlös flyktingfamilj. Maria som ska föda och Josef som måste se till att födseln av barnet ska gå bra!        
Jag tror att den natten var väldigt lång för Maria och Josef.

Och så föds barnet och börjar skrika och jag föreställer mig också att smärtan är glömd och glädjen över den nyfödde, Guds Son, har fyllt stallet och hela Betlehem.

Här är julens glädje, Guds Son var inkarnerad, blev människa, och kom för att ta bort världens lidande, samt mitt och ditt, och fyller vårt liv med frid och glädje.

Jungfrun skall bli havande och föda en son,
och man skall ge honom namnet Immanuel

(det betyder: Gud med oss)(Matt 1:23)

Guds frid/ 

George Youssef

Pastor och församlingsföreståndare