Beslut om skärpta allmänna råd

Kära församling!

Med anledning av de nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten som kom igår på eftermiddagen, så har Equmeniakyrkan centralt rekommenderat församlingarna i Stockholmsregionen att ställa in alla gudstjänster samt samling besökare i kyrkan.

Nu kommer vi göra så här i Rodenkyrkan Norrtälje:

  • Imorgon, lördagens minnesgudstjänst kl 18.00, genomförs som planerat.
  • Söndagens gudstjänst kl11.00 kommer enbart sändas på nätet, utan nu på söndag den 1 Nov.
    Vi har skapat en Youtube kanal då kan du följa våra gudstjänster, andakter och möten samt på Facebook och på vår hemsida.
  • Kyrkans öppettider Tid-Tors kl10-12
  • Följ vår hemsida samt Facebook för informationsuppdatering.

Facebook: facebook.com/Rodenkyrkan

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCue3ytjbArjmTYJ4Ym5G_8A/featured?view_as=subscriber

Låt oss be för varandra, för vår församling och för vårt land och må vår Herre Jesus Kristus beskyddar oss alla i den här kris situation som hela världen har just nu.

Ta emot Herrens välsignelse:

Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen

George Youssef

Pastor och församlingsföreståndare