Scout i Rodenkyrkan

 

 

Välkommen till scout i Rodenkyrkan, du som är 6 år och upp till tonåren.

Vi delar upp oss i patruller utifrån ålder. På en scoutkväll brukar vi tex lära oss om hur vi tar hand om naturen, sjukvård och hur vi skall vara mot varandra. En scoutkväll avslutas alltid med sång och bön.

 

Terminsavgift:150:-

Bankgiro: 5614-0593

: 123 137 1400

 

Just nu ligger scout tyvärr vilande. equmenia@rodenkyrkan.se

 

Dagens bibelord

 

KALENDARIUM

 

Söndag 22/10

”Trons kraft”

11 Gudstjänst

Stefan Åsander. Pär Lännevall. Henrik Edström.

18 Bibelforum i Bergshamra Missionskyrka.

”Evangelium enligt Markus”

Föredrag av Johnny Jonsson, Stockholm

 

Onsdag 25/10

13.30 Andakt Granparken

14.30 Andakt Eneberg

 

Fredag 27/10

9-14 Fixardag i och utanför Rodenkyrkan

 

Lördag 28/10

10 Sy-Lan

Vi syr och pysslar tillsammans. Vi delar kunskap och tips med varandra. Ta med symaskin /symaskiner och allt som behövs för ditt projekt.

 

Söndag 29/10

”Att leva tillsammans”

11 Enkel Mässa

Magda Hane. Victoria Hellström. Pelle Karlsson

 

Lördag 4/11

”Helgonen”

11 Gudstjänst

Ljuständning till hemgångnas minne. Stefan Åsander. Hans Larsson. Kören

 

Söndag 5/11

”Vårt evighetshopp”

11 Gudstjänst i Spillersboda Missionskyrka.

Lotta Thordson. Monica Nordin. Henrik Edström

 

Tisdag 7/11

19 Eftertanken

”Live story”

Några röster om vilken roll den kristna tron och kyrkan har i livet.

Fika och samtal.

 

Onsdag 8/11

13.30 Andakt Granparken

19 Styrelsen

 

Torsdag 9/11

14 AfterNoon Tea.

Pelle ”Signal” Johansson spelar stenkakor på resegrammofon från 1936.

 

Söndag 12/11

”Frälsningen”

11 Gudstjänst med nattvard

Stefan Åsander. Hans Larsson.

18 Andakt med nattvard i Spillersboda.

Björn och Marie Bergling. Pär Thorell

 

Söndag 19/11

”Vaksamhet och väntan”

11 Gudstjänst

Stefan Åsander. Lotta Thordson. Eva Lind-Hållén. Henrik Edström

12.45 Öppet Forum

 

Tisdag 21/11

19 Sinnesrogudstjänst

Magda Hane. Stefan Åsander. Henrik Edström.

Fika på kyrktorget från kl 18

 

Onsdag 22/11

14 Andakt Vårdbo

 

Lördag 25/11

11-14 Julbasar

Lotterier. Risgrynsgröt och skinkmacka. Hembakat

 

Söndag 26/11

”Kristi återkomst”

11 Enkel Mässa

Ingvar Andersson. Malin Lundqvist. Henrik Edström.

 

Tisdag 28/11

10.30 Andakt Maria Winkvist

 

Torsdag 30/11

14 Minigudstjänst för daglediga.

Stefan Åsander. Henrik Edström

 

Lördag 2/12

17 Julauktion i Spillersboda Missionskyrka

 

Söndag 3/12

”Ett nådens år”

11 Adventsgudstjänst

Stefan Åsander. Lotta Thordson. Kören. Hans Larsson.

 

Onsdag 6/12

13.30 Andakt Granparken

14.30 Andakt Eneberg